El 23–F des de dins

Enregistrament de l'acte

Descripció

Presentació del documental "El 23 F des de dins" per part de Gabriel Cardona, en la qual explica la inserció i la relació entre el poder militar i polític a Espanya al final del franquisme.

Altres títols

Vint-i-tres F des de dins

Llicència

Insereix