La Caixa en el sistema financer del país, 100 anys de canvis

Enregistrament de l'acte

Descripció

Francesc Cabana ens parla de la història de la Caixa de Pensions, amb motiu del seu centenari, reflexió crítica sobre tots els canvis del Caixa al llarg de la història per tenir una idea de quin paper té a la societat catalana actual.

Llicència

Insereix