José Gaos, filòsof transterrat

Enregistrament de l'acte

Descripció

José Gaos i González Pola (Gijón, 1900-Mèxic 1969) va ser un filòsof exiliat o "transterrat" (com ell mateix es va denominar) a Mèxic després de la Guerra Civil, on va desenvolupar la seva carrera acadèmica i on va pulbiclar la majoria de les seves obres i traduccions. No obstant, abans de l'exili, Gaos ja havia estat Rector de la Universitat de Madrid (1936-1939). Què en podem dir de l'etapa espanyola d'aquest deixeble d' Ortega i Gasset, García Morente i Zubiri? Quines aportacions va fer a l'estudi de Heidegger i Husserl?

Llicència

Insereix