Diferència sexual i poder

Enregistrament de l'acte

Descripció

Begonya Saez Tajafuerce aborda la diferència sexual i la seva relació amb el poder en termes estructurals, la hipòtesi de la qual parteix és que tant la diferència sexual com el poder són estructurals, mostra d'això és aquesta altra estructura anomenada patriarcat

Llicència

Insereix