El litigi estratègic : cap a una transició jurídica

Enregistrament de l'acte

Descripció

El litigi estratègic constitueix una eina legal imprescindible per a la transició jurídica que han fet servir víctimes i organitzacions la societat civil per a la protecció dels drets humans, fent servir els sistemes judicials internacionals de protecció

Llicència

Insereix