El preu de l'energia i la pobresa energètica

Enregistrament de l'acte

Descripció

L'informe que s'ha presentat avui se centra en analitzar com funciona el mercat energètic, què condiciona els preus de l'energia, quines mesures de protecció existeixen, i quin efecte tenen els preus en el benestar de les persones. Finalment s'exposaren una sèrie de recomanacions polítiques per tal d'incidir en el preu de l'energia com a un dels factors causants de la pobresa energètica

Llicència

Insereix