Els reptes de la gestió dels serveis municipals : gestió públic-privada o directa de l'energia, l'aigua i els residus

Enregistrament de l'acte

Descripció

Les oportunitats i reptes en la prestació de serveis essencials fan necessari un esforç continuat d'anàlisi i avaluació dels models de producció i finançament dels serveis públics. Les reformes de les últimes dècades en aquest àmbit han tingut com a conseqüència que molts serveis públics hagin estat objecte de privatització, bé en la producció i/o en el seu finançament, tant a Catalunya com als països del seu entorn. No obstant això, la producció i finançament públiques continuen tenint gran presència a casa nostra. En l'actual context aquests serveis es troben immersos a un important procés de reforma, el que accentua l'interès acadèmic, polític i pràctic

Llicència

Insereix