El nihilisme pessimista de Schopenhauer

Enregistrament de l'acte

Descripció

S'analitza el pensament filosòfic d'Artur Schopenhauer i la seva influència en els pensadors contemporanis i en els del segle XX. La seva idea fonamental es basa en la esència tràgica de viure, i a partir d'aquesta desenvolupa tot el seu pensament

Llicència

Insereix