Les senderes d'Àngela : cap on duen les eleccions alemanyes?

Enregistrament de l'acte

Descripció

Debat sobre les passades eleccions a Alemanya, en el que els coferenciants analitzen la victòria del partit polítics d'Angela Merkel i les conseqüències que se'n deriven

Llicència

Insereix