L'administració de l'Estat i les administracions dels ens perifèrics en una societat del segle XXI

Enregistrament de l'acte

Descripció

Anàlisi des de un punt de vista legal i política del nivell d'administració metropolità i municipal i d'altres nivells menors per sota de l'estatal i l'autonòmic.

Llicència

Insereix