El País Valencià dinamitzador del "futurible" de la realitat dels Països Catalans

Enregistrament de l'acte

Descripció

Intrahistòria de la nacionalització del País Valencià des de la postguerra als anys 60, amb motiu de la publicació del resum de la tesi doctoral del Sr. Ferré.

Llicència

Insereix