El Pacte de Progrés de Balears: un model per a Catalunya?

Enregistrament de l'acte

Descripció

Francesc Antich, explica les línies mestres del Pacte de progrés de les Illes Balears, com foren la promoció d'un creixement urbanístic i econòmic sostenible (aplicació de l'ecotaxa, foment del transport públic), descentralització a favor dels Consells Insulars (Llei dels Consells Insulars) i l'aposta per la normalització lingüística. Després hi ha reflexions i primeres preguntes per part dels convidats a l'acte.

Llicència

Insereix