La situación internacional después del 11 de septiembre

Enregistrament de l'acte

Descripció

Ignacio Sotelo parla de la situació internacional després de l'11-S, fa una reflexió ètica i política dels efectes globals que ha tingut aquest esdeveniment en àrees tan diverses com la seguretat nacional, la política exterior, la vigilància, el discurs dels mitjans de comunicació i les relacions humanes en general. La majoria d'aquests efectes s'han de llegir en clau de seguretat.

Llicència

Insereix