La construcció de la Barcelona gòtica

Enregistrament de l'acte

Descripció

En parlar amb la construcció de la Barcelona gòtica ens trobem amb un seguit de problemes que venen derivats principalment per la percepció social i aquesta, per la imatge del resultat final. S'ha de tenir present, que el centre de l'art gòtic barceloní era al sector oriental del barri de la Catedral, i que es va destruir per diversos projectes urbanístics de principis del S. XX a la zona que paradoxalment, coneixem per barri gòtic.

Llicència

Insereix