El cinema dins del marc de la història de l'estètica i la cultura

Enregistrament de l'acte

Descripció

La Conferència tracta de les relacions del cinema, com a fenomen estètic, amb la pintura, la literatura i el teatre, amb una descripció de les seves categories historiogràfiques -gèneres, escoles i autors- i mostrant la seva capacitat de construcció d'imaginaris col·lectius i la seva influència social i cultural al llarg del segle XX.

Llicència

Insereix