La conducta com a agent de salut

Enregistrament de l'acte

Descripció

El conceptualisme i la seva definició, a partir de la presentació de teories històriques i científiques fins arribar a l'actualitat, explicades a partir d'exemples.

Llicència

Insereix