La lògica aristotèlica, la invenció enginyera i la lògica no-dual

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència sobre com a occident comprenem i processem la realitat des d'una visió dual basada en tres principis de la lògica aristotèlica: el principi d'identitat, el principi de no-contradicció i el principi del tercer exclòs. Aquest tres principis regeixen la invenció per a l'enginyeria d'artefactes (la pròpia intel·ligència artificial) i les ciències experimentals, les quals justifiquen el progrés tecnològic. Abans de l'establiment d'aquesta lògica dual, d'altres cultures es regien, des de feia milers d'anys, per una lògica no-dual, la "lògica de l'única identitat sense segon". Les tradicions hindús, el sufisme i el taoisme es basen en aquesta saviesa no-dual.

Llicència

Insereix