Un model policial sense voluntat d'estat

Enregistrament de l'acte

Descripció

Història de la seguretat pública a Catalunya, naixement del cos, desenvolupament i evolució. Estat de la qüestió, passat i present del model policial i plantejament futur del cos.

Altres títols

Llicència

Insereix