Sida i Psiquiatria

Enregistrament de l'acte

Descripció

Visió i abordatge de l'assistència psicològica en malalts de la SIDA al sistema sanitari català.

Llicència

Insereix