II Congrés Internacional de la Llengua Catalana

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència que pertany al II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Es realitzà una profunda reflexió sobre la situació actual de la llengua i sobre les mesures que caldria prendre per a assegurar-ne la normalització. Abans de començar l'acte Bartomeu Costa-Amic atorga la medalla commemorativa del Congrés al senyor Huguet. Després Katherine Slusher exposa com es va incular a la llengua catalana, quin ha estat els seu camp d'actuació i les reflexions i pensaments entorn del català. Acaba l'acte amb un torn de preguntes per part del públic assistent.

Llicència

Insereix