Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes : presentació del llibre

Enregistrament de l'acte

Descripció

Acte de presentació de dos treballs que formen part d'una col·lecció, Documents de treball, editada per l'Institut de Sociolingüística Catalana. "Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes" de Francesc Xavier Vila i Moreno i i "Factors en la distribució territorial de l'ús del català a la conurbació de Barcelona" de Francesc Xavier Rambla, estudia l'ús del català a la conurbació de Barcelona des d'una perspectiva nova. Parteix de la tesi que la pertinença lingüística dels ciutadans que viuen en aquesta conurbació depèn d'altres pertinences, en particular de l'efecte combinat de l'edat i el gènere, d'una banda, i de l'efecte de l'estratificació social, de l'altra.

Altres títols

Factors en la distribució territorial de l'ús del català a la conurbació de Barcelona

Llicència

Insereix