Model de la Barcelona del demà

Enregistrament de l'acte

Descripció

Col·loqui d'informació i debat sobre la proposta de Carta Municipal de Barcelona, la qual vol ser un conjunt de normes estructurades en una llei per regular la vida municipal de Barcelona. El model de ciutat és un model social i cultural que sintetitzi les aspiracions democràtiques, solidàries i igualitàries, les quals a Barcelona s'han expressat amb gran força. Es demana que la Generalitat defineixi les prestacions de les quals han de poder gaudir tots els ciutadans, sent l'Ajuntament qui presti i organitzi els serveis a les persones

Llicència

Insereix