Geologia a Catalunya : dels viatgers il·lustrats a la recerca especialitzada

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència sobre la història de la geologia en un espai geogràfic qualsevol és bàsicament la història de la descoberta de la composició i l'estructura geològica de l'espai considerat. Des dels primers passavolants il·lustrats del segle XVIII fins als geòlegs universitaris del segle XX, passant pels enginyers de mines espanyols i els nostres geòlegs autodidactes del segle XIX, el progrés en el coneixement de la geologia del nostre país, expressat en forma de mapes geològics, ha estat constant, per bé que lentament i a batzegades, depenent de les condicions d'entorn. Des de fa algunes dècades són els especialistes, cadascú en el seu camp, els que continuen la història: coneguda raonablement la geologia del país, en precisen la història geològica i estudien els processos que han fet que aquella sigui la que és actualment‎.

Llicència

Insereix