Com aturar el canvi climàtic i protegir la salut humana?

Enregistrament de l'acte

Descripció

Primera sessió del Cicle Futur(s) que tracta sobre el canvi climàtic i el seu impacte sobre la salut dels humans. El canvi climàtic agreuja les condicions de la pobresa en determinades zones del planeta. A la manca d'aigua i de collites se suma la proliferació de malalties provocades per l'escalfament del planeta i les migracions per raons econòmiques i polítiques. El món desenvolupat ha d'exportar salut mentre, de fet, està important patologies que no li eren habituals‎.

Llicència

Insereix