130 anys del primer discurs independentista

Enregistrament de l'acte

Descripció

Acte per celebrar el primer discurs independentista, llegit en un acte públic massiu i transversal, tal com va ocórrer l'any 1886 al Teatre Novetats de Barcelona Josep Narcís Roca i Farreras. Va ser en un acte convocat pel Centre Català per protestar contra el Modus Vivendi, tractat que Espanya va signar amb Anglaterra per garantir-li la consideració de país de tracte comercial preferent, pas que resultaria nefast per a la indústria catalana, sobretot la tèxtil. L'acte va unir un molt ample ventall d'entitats catalanes de tot tipus. L'actor Sergi Mateu llegeix el discurs de Josep Narcís Roca i Farreras‎.

Altres títols

Cent trenta anys del primer discurs independentista‎

Llicència

Insereix