El dret al lleure educatiu : un repte per a la nova legislatura

Enregistrament de l'acte

Descripció

Aquest acte es realitza en forma de debat dins del marc de Catalunya Social a la Taula del Tercer Sector. Mitjançant aquest debat es pretén discutir la temàtica sobre el dret educatiu, al temps que es fa patent la necessitat d'una nova manera d'actuar envers aquest fet. També es tracten altres qüestions d'interès, com la introducció del concepte de polivalència funcional, la incorporació d'un plus per als professionals de cuina dels serveis de menjador que compleixin els requisits establerts pel conveni i la possibilitat d'establir 150 hores de jornada irregular.Llicència

Insereix