La geoinformació a Catalunya : una perspectiva històrica : situacions i reflexions

Enregistrament de l'acte

Descripció

La informació geogràfica és part consubstancial de les infraestructures nacionals. A Catalunya amb el fet que, sempre que hi ha hagut un període de capacitat d'acció, l'autogovern de cada època ha creat un ens responsable i productor de cartografia del país. Aquest fet històric en els àmbits de la geodèsia, la geologia, la cartografia, la geofísica i les ciències i tecnologies connexes s'ha produït tant amb la Mancomunitat com amb la Generalitat republicana i la Generalitat actual. El conferenciant ens proposa deu qüestions de la història recent, des del segle XVIII fins al segle XXI. Tot relacionant els fets amb la geoinformació de què el país ha pogut disposar en cada moment històric.

Llicència

Insereix