La reinserció postpenitenciària : una terra de ningú

Enregistrament de l'acte

Descripció

Onzè debat de La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya arran de la presentació de l'informe "La reinserció post-penitenciària, una terra de ningú". Espanya està entre els països amb penes més altes d'Europa. Àngels Guiteras, ha assegurat que "els recursos actuals no són suficients" i que cal "garantir la implicació de l'administració i de tota la societat" per facilitar la reinserció. Actualment, a Catalunya encara no hi ha un sistema de corresponsabilitat entre les diferents administracions i hi manquen polítiques transversals entre els Departament de Justícia, Benestar Social, Ocupació, Ensenyament i Sanitat, que es prolonguin més enllà del temps de condemna. Catalunya ha de disposar d'un pla específic per a l'acompanyament i el suport a les persones que surten de la presó, a semblança del que fan altres països europeus.

Llicència

Insereix