Els catalans davant la darrera guerra colonial i la desfeta del 98

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència sobre la posició dels catalans davant de la Guerra de Cuba. L'emancipació de Cuba, Puerto Rico i Filipines suposava la fi de l'Imperi colonial espanyol així com d'un dels principals pilars econòmics del règim i va ser interpretada per molts autors com l'inici de l'enfonsament del sistema restauracionista. La derrota militar de 1898 va ser l'expressió de la decadència espanyola i els intel·lectuals i els polítics van coincidir a senyalar que Espanya es trobava en un dels punts més baixos de la seva evolució històrica. Eren necessaris canvis polítics i morals. Tanmateix, malgrat l'envergadura de la crisi de 1898 i el seu significat simbòlic, les seves repercussions immediates van ser menors del que s'hauria pogut esperar. A Catalunya, la Unió Catalanista formula l'any 1892 un esquema d'un Estatut d'Autonomia de Catalunya. La desfeta del 98 accelera un procés de difusió i maduració d'una voluntat d'autogovern en la societat catalana.

Llicència

Insereix