La cultura, entre el mercat i la subvenció

Enregistrament de l'acte

Descripció

Debat a l'entorn de si podem prescindir de la institucionalització de la cultura i si es perd llibertat amb les subvencions. La subvenció a la cultura ha perdut a poc a poc el seu contingut intencional, és un ajut a fons perdut que es realitza per corregir dèficits previsibles, per fer grans salts endavant o per aconseguir objectius socials de gran consens. Però la subvenció no hauria de convertir-se en una pràctica independent de qualsevol mena d'avaluació artística, social o fins i tot econòmica. Al segle XXI la cultura és, en molts casos, un important factor de negoci i té una destacada participació en la creació de la riquesa nacional. Igualment, i com a conseqüència dels èxits de les polítiques culturals i del mateix mercat, el nombre de persones que aspiren a dedicar-s'hi professionalment ha crescut exponencialment. És per això que la subvenció corre el perill de convertir-se en una transacció econòmica poc discriminatòria i escassament eficaç per aconseguir els objectius que la justifiquen.

Continguts relacionats

Llicència

Insereix