Política i ciutadania en una societat dominada per la urgència

Enregistrament de l'acte

Descripció

Pel director de l'Institut Globernance de la Universitat del País Basc, el que hem de combatre és el fals moviment, en el sentit que "hem de reflexionar si ens convé moure'ns tant" perquè acabem tenint una "relació histèrica amb el temps". I la relació amb el temps té a veure amb el ritme que imposen els mitjans de comunicació, la pressió del món financer sobre l'economia real, les xarxes socials... La qual cosa el porta a la conclusió que "estem en guerres de temps més que d'espais". Per això, actualment, "els mecanismes d'exclusió són imprimir un ritme a les coses que fa que moltes persones quedin fora del repartiment de les oportunitats. I la gent té pànic a quedar-se exclosa i discriminada". Una de les preguntes que es fa el filòsof és com articulem en una societat la normalitat i l'excepcionalitat. Davant el concepte de societat líquida de Zygmunt Bauman, Innerarity hi contraposa el de societat gasosa i es basa en fenomens com el de l'especulació, la volatilitat econòmica, el pànic... També li crida l'atenció com han augmentat els fenomens que avui coneixem com "pirates", la qual cosa el fa reflexionar sobre l'autoritat.


Llicència

Insereix