Navega pels ítems (3 total)


  • Matèria es exactament "Surrealisme"

2020
La imaginació surrealista consisteix molt sovint a distorsionar, manipular, transformar o simplement reproduir imatges ja existents, desplaçant-les del seu context original i ressituant-les en una nova trama de relacions iconogràfiques. Salvador…

2014
Conferència sobre el surrealisme, el moviment d'avantguarda més important del període d'entreguerres, que viu un nou auge durant la dècada dels cinquanta amb l'aparició de moviments artístics com el de l'art conceptual. En realitat, però, mai…

1978
Conferència en què Ramon Sarró parla sobre el surrealisme de Dalí en relació amb la psicoanàlisi.