Navega pels ítems (3 total)


  • Matèria es exactament "Emocions‎"

2020
Quina relació existeix entre les emocions i la rao? Són realment oposades l'esfera afectiva i l'esfera racional de la ment?

2003
Ponència per analitzar la racionalitat de les nostres accions, siguin lingüístiques o no, i de veure quan intervenen les emocions, de quina forma cal que ho facin i quan estem legitimats argumentativament certa posició ètica

2016
Conferència per parlar del futur de l'ésser humà dins de la societat tecnològica i la creixent robotització de les persones‎.