Navega pels ítems (4 total)


  • Matèria es exactament "Confederación Nacional del Trabajo (Espanya)"

1981
La conferenciant realitza una visió històrica sobre el moviment obrer a Catalunya i concretament sobre la CNT durant els anys republicans

1974
Conferència dividida en dues parts en que l'autor tracta sobre el sindicalisme i el socialisme a Espanya i més concretament, a Catalunya del 1900 al 1923, i del 1923 al 1931.

1974
Conferència dividida en dues parts en que l'autor tracta sobre el sindicalisme i el socialisme a Espanya i més concretament, a Catalunya del 1900 al 1923, i del 1923 al 1931.

1975
Anàlisi dels orígens i la història del moviment socialista al territori català.