Judaisme

Arbre de matèries

3 enregistraments formen part d'aquesta col·lecció:

2013
El Llibre de la Creació és el primer assaig especulatiu conegut del pensament jueu en llengua hebrea i cal considerar-lo, per tant, com el sòcol conceptual de diversos sistemes de la filosofia i la mística judaiques. Pocs altres llibres en hebreu…

1996
Xerrada sobre el judaisme, la religió del poble d'Israel i la qual es fonamenta en el pacte entre Déu i Abraham narrat en el llibre del Gènesi. Acaba la conferència amb un torn de preguntes

1990
Xerrada al voltant de l'escola de la càbala de Girona al llarg del segle XIII