Judaisme

Arbre de matèries

2 enregistraments formen part d'aquesta col·lecció:

1996
Xerrada sobre el judaisme, la religió del poble d'Israel i la qual es fonamenta en el pacte entre Déu i Abraham narrat en el llibre del Gènesi. Acaba la conferència amb un torn de preguntes

1990
Xerrada al voltant de l'escola de la càbala de Girona al llarg del segle XIII