Resultats de la cerca

1 resultat per la cerca "*" + "1992" AND Ateneu Barcelonès"

América 500 años después, en el pensamiento y la obra de don Carlos Bernardo Garcia de Petcoche

1992

El conferenciant, com a representant d'una embaixada cultural de fundacions logosòfiques d'Argentina, Brasil i Uruguai, parla sobre aquesta doctrina filosòfica i la vida del seu fundador, Carlos Bernardo González Pecotche

Carlos Bernardo González Pecotche Ètica Logosofia