Resultats de la cerca

1 resultat per la cerca "*" + "1975" AND Urbanisme" AND Cicle Història de la Restauració"

Cerdà, la ciència urbana

1975

Ramon Grau analitza la figura d’Il·ldefons Cerdà, parla de la recepció del projecte de l’Eixample de Barcelona per part de la societat barcelonina del moment i la seva importància i vigència futures.

Barcelona Ildefons Cerdà Urbanisme