Resultats de la cerca

1 resultat + "Jornada sobre municipis (2018 : Barcelona)"

Relleu generacional en els ens locals : retenció de coneixement, processos de renovació i nous perfils professionals : Jornada sobre Municipis 2018

2018

Durant la propera dècada es produirà un procés de jubilació molt important dels empleats públics i s'estima que durant aquest període a Espanya hi entraran un milió de nous efectius. Treballadors públics que prestaran els seus serveis fins al 2060, dels quals molts ho faran vinculats als ens i administracions locals. Aquesta sortida important de funcionaris públics prevista, sovint amb altes responsabilitats, porta associada la pèrdua…

Funcionaris Municipis Treball