Resultats de la cerca

1 resultat + "Cicle Any Panikkar (2018 : Barcelona, Catalunya)" AND 2018" AND collection:"Ètica i moral"

Ecosofia : l'aportació de Raimon Panikkar a la transformació ecològica

2018

Panikkar va ser un pensador que qüestionava l'establiment del sistema econòmic i productiu, i incomodava per la seva defensa d'un pensament pont entre la mística, la política, el pluralisme i la secularitat sagrada

Ecologia Ètica