Discursos socials sobre la contaminació a Espanya : anàlisi dels comentaris en línia dels lectors de premsa digital

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès