Introducció a Heidegger : 2a part : aniversari de Heidegger

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès