Geografia espiritual de Catalunya i Francesc Pujols per ell mateix, volum XI de les Obres completes d'Artur Bladé i Desumvila : presentació del llibre

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès