El projecte de Constitució i l'Estatut de Catalunya : la perspectiva d'Esquerra Republicana de Catalunya

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès