En què creiem avui? : creences, mites i religions en la societat contemporània : taula rodona

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès