Lynn Margulis : amb motiu de la recent publicació del llibre Once upon a time, Lynn Margulis : presentació del llibre

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès