Remunicipalització de la xarxa elèctrica de distribució : debat al voltant de les experiències de Berlín i Hamburg i el canvi de tendències a Europa

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès