Què significa ésser, avui, conservador : discurs inaugural del curs acadèmic 1985-1986

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès