Després del coronavirus: una oportunitat per construir una economia solidària?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès