"La máquina speculatrix" i "Unamuno, estructura de su mundo intelectual" de Carlos Paris : presentació dels llibres

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès