Allò que el vent s'endugué? : 50 anys després, què queda dels moviments i idees dels revolucionaris dels anys 60?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès